03-06-2015

DOTACJE NA START - szkolenie

Myślisz o założeniu własnej firmy. Weź pieniądze z Unii Europejskiej. Podpowiemy Ci jak to zrobić!


KRÓTKO O SZKOLENIU

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Jego celem jest przekazanie wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia i finansowego i doradczo-szkoleniowego dla wszystkich myślących o prowadzeniu własnego biznesu. Ma dać też bodziec do działania osobom wciąż wahającym się. Założeniem szkolenia jest również przybliżenie uczestnikom podstawowej wiedzy o Funduszach Europejskich, procedurze aplikowania o dotacje oraz terminologii branżowej. Część warsztatowa natomiast przekaże wskazówki, jak opracowywać wniosek o dofinansowanie. Uczestnicy zyskają więc informacje, gdzie szukać informacji o planowanych konkursach o dotacje, jak się przygotować do danego konkursu, jak zweryfikować swoje szanse powodzenia oraz w jaki sposób wypełnić wniosek aplikacyjny.


PROGRAM SZKOLENIA – DOTACJE UE NA START CZYLI DOTACJE UE i PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

1. Co to są fundusze europejskie i programy operacyjne UE?

2. Najważniejsze pojęcia – koszty kwalifikowane, beneficjenci, pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna, itp.

3. Gdzie szukać informacji o dotacjach, konkursach, dokumentach?

4. Jak wygląda procedura aplikowania o dotacje (ogłoszenie o konkursie, nabór wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna, lista rankingowa)

5. Dokumenty aplikacyjne, czyli wniosek o dofinansowanie i biznesplan – z czym się to je…? - najważniejsze zasady wypełniania i standardowa struktura dokumentów.

6. Dla start-upów – dotacje czy preferencyjne pożyczki?

7. Warsztaty – piszemy wniosek o wsparcie – najważniejsze zasady, dobre praktyki.

8. Kryteria wyboru projektów – za co najczęściej przyznawane są punkty?

9. Innowacyjność – produktowa, organizacyjna, procesowa, technologiczna. Dlaczego jest tak ważna?

10. Co zrobić by wzmocnić swoje szanse uzyskania dotacji? Jak się przygotować?

11. Do czego jest zobowiązany przedsiębiorca, który uzyskał dotację, czyli co to jest okres trwałości projektu?


INFORMACJA O PROWADZĄCYM:

Katarzyna Pichór – od 2009 r. związana jest z branżą konsultingową w zakresie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych – zarówno dotacji z Unii Europejskiej, Funduszy Szwajcarskich, Funduszy Norweskich, jak i środków krajowych. W swej pracy zawodowej współpracuje nie tylko z przedsiębiorstwami z sektora MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), ale także z dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wśród obsługiwanych klientów wyróżnić można m.in.: Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, OPC Sp. z o.o. Sp.k., Powiat Wadowicki, Gminę Tarnów, Miasto Rzeszów, Gminę Nowe Miasto. Suma pozyskanych dotacji to ok. 171 mln zł.


powrót