01-03-2015

START-UPY NA START, CZYLI JAK POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA POCZĄTEK

Start-upy jeszcze do niedawna kojarzyły nam się z dopiero co założonymi firmami najczęściej z branży nowych technologii i internetu, które posiadają duży potencjał rozwojowy i dają obietnicę dużych zysków. Start-upy tak rozumiane leżały w obszarze zainteresowań Aniołów Biznesu.
PIENIĄDZE Z UNII EUROPEJSKIEJ

W latach 2014 – 2020 Unia Europejska będzie mocno wspierać wszelkie inicjatywy związane z samozatrudnieniem, szczególnie jeżeli chodzi o osoby należące do grupy osób znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, a więc osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, osoby starsze – po 50. roku życia oraz kobiety.

Dla osób do 29. roku życia szansę pozyskania dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej daje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Warunkiem jest jednak zaliczanie się do grupy osób niepracujących, nie uczących się ani nie szkolących się (tzw. kategoria NEET – ang. not in employment, education or training).

Osobom powyżej 29. roku życia to Regionalne Programy Operacyjne (RPO) umożliwiają pozyskanie dotacji lub preferencyjnej pożyczki. W każdym województwie funkcjonuje odrębny Regionalny Program Operacyjny, dlatego też mogą występować drobne różnice pomiędzy zasadami obowiązującymi w różnych regionach Polski. Generalnie wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich dedykowane jest przede wszystkim osobom bezrobotnym i biernym zawodowo. Dotacje głównie przeznaczone będą dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, preferencyjne pożyczki zaś dla pozostały grup. Oprócz środków pieniężnych oferowane będzie również wsparcie doradcze i szkoleniowe, mające na celu pomoc początkującym przedsiębiorcom w prowadzeniu i rozwijaniu swojego biznesu.


WSPARCIE W STARCIE

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferuje również Bank Gospodarstwa Krajowego. Uruchomiona została bowiem II edycja Programu „Pierwszy biznes. Wsparcie w starcie”. Umożliwia on pozyskanie pożyczki w wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na okres 7 lat. Skierowany jest do osób bezrobotnych, niepracujących studentów ostatniego roku studiów lub niepracujących absolwentów (do 4 lat od zakończenia nauki).
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INKUBATORY TECHNOLOGICZNE

Ciekawą formę wsparcia dają inkubatory przedsiębiorczości. Oferują one m.in. przestrzeń do prowadzenia biura, obsługę księgową i prawną, szereg szkoleń, spotkań networkingowych, opiekę mentora. Ułatwiają też kojarzenie Aniołów Biznesu z firmami prognozującymi dynamiczny rozwój i osiąganie wymaganego poziomu przychodów. Niektóre inkubatory też dysponują funduszami dotacyjnymi, więc firmy w nich działające mają szanse pozyskania dotacji na rozwój.


ANIOŁY BIZNESU

Alternatywą dla dotacji i preferencyjnych pożyczek są środki inwestowane w start-upy przez Aniołów Biznesu. Dominuje przekonanie, że Anioły Biznesu inwestują w przedsięwzięcia nowe, oparte na zaawansowanych technologiach (high-tech), które budzą duże nadzieje na zysk, ale wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednak polska praktyka wskazuje, że w obszarze ich zainteresowań leżą również w zwykle firmy, które mają dobry produkt i pomysł na rozwój, ale którym brakuje kapitału na zwiększenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolejnych rynków, czy też rozbudowę sieci sprzedaży.


FUNDUSZE KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO

Fundusze kapitału zalążkowego to kolejna propozycja dla początkujących firm. Maksymalna wysokość dotacji dla pojedynczego przedsiębiorcy to aż 200 000 euro. Aby zacząć tak naprawdę potrzebny jest jedynie dobry pomysł na siebie. Fundusz pomoże założyć firmę, opracować biznesplan i strategię działania, udostępni lokal na siedzibę i dofinansuje rozwój nowego produktu lub usługi. W zamian obejmie do 50% udziałów. Fundusze dysponują obecnie łącznym budżetem w wysokości ok. 500 mln zł.


Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia!


powrót