CYFRYZACJA

Dostęp do szerokopasmowego internetu, oraz wprowadzanie na szeroką skalę e-usług w sektorze publicznym są głównymi priorytetami zarówno Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (na szczeblu krajowym), jak i Regionalnych Programów Operacyjnych (na szczeblu regionalnym) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W niektórych województwach dotacje związane z technologiami TIK i wdrażaniem e-usług będą mogli uzyskać również przedsiębiorcy.

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.polskacyfrowa.gov.pl, www.polskawschodnia.gov.plAktualnie lub w niedalekiej przyszłości ogłoszone zostaną konkursy:
01-03-2015- Trwa nabór na E-usługi – dotacje z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa