INFRASTRUKTURA

Poprawa jakości transportu, a przez to dostępności regionu i bezpieczeństwa w komunikacji drogowej, kolejowej, lotniczej, poprawa infrastruktury szkół wyższych, instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury i innych obiektów użyteczności publicznej w dalszym ciągu są ważne z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskich województw oraz jakości życia społeczeństwa. Dlatego też inwestycje o charakterze infrastrukturalnym wciąż mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, jak i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pois.gov.pl, www.polskawschodnia.gov.pl