ROLNICTWO

W obecnej perspektywie finansowej (2014-2020) również rolnicy mają możliwość uzyskania dotacji. Szansę taką daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program będzie wspierał m.in. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym, zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Przydatne linki: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl