Poniżej prezentujemy przykładowe projekty zrealizowane przez naszych Specjalistów:

Tytuł projektu Wnioskodawca Program/dzieanie Zakres opracowania Wartość dotacji
Program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu trawiennego
dla mieszkańców Mysłowic w latach 2015 - 2016 „ZDROWE MYSŁOWICE"
Powiat miasto Mysłowice Fundusze Norweskie PL13 Ocena potrzeb zdrowotnych, Program Promocji Zdrowia, wniosek o dofinansowanie, załączniki 1956374,00
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa OPC Sp. z o.o. Kraków Sp.K. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii CSR OPC Sp. z o.o. Kraków Sp.K. Program Szwajcarski - CSR Wniosek o dofinansowanie, załączniki 38695,48
Podniesienie konkurencyjności Zespołu Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej "NEUROMED" poprzez opracowanie i wdrożenie strategii CSR Zespół Poradni Specjalistycznych i Rehabilitacji Medycznej "NEUROMED" Program Szwajcarski - CSR Wniosek o dofinansowanie, załączniki 60683,35
Wdrozenie systemu B2B automatyzujacego procesy
biznesowe Firmy NEO-NET Sp.z o.o. z partnerami
Drukarnia Wielkoformatowa Neo Net Sp. z o.o. POIG
działanie 8.2
Wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
184587,70
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa OPC Sp. z o.o. Sp.K. poprzez opracowanie i wdrożenie strategii CSR
OPC Sp. z o.o. Sp.K.
Program Szwajcarski - CSR
Wniosek o dofinansowanie, załączniki
59066,00
Termomodernizacja oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Nowe Miasto
Gmina Nowe Miasto
PL04
Wniosek o dofinansowanie z Planem Wdrażania Przedsięwzięcia, załączniki
1667461,00
Poprawa jakości transportu publicznego na terenie miasta Przemyśla poprzez zakup autobusów, wdrożenie zintegrowanego systemu informacji pasażera oraz przeprowadzenie szkoleń kierowców
Gmina Miejska Przemyśl
Gazela
Wniosek o dofinansowanie z Planem Wdrażania Przedsięwzięcia, załączniki
8370000,00
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firme Kominus Polska Sp. z o.o.
Kominus Polska Sp.z o.o.
POIG działanie 6.1
Plan Rozwoju eksportu, wniosek o dofinansowanie
200000,00
Utworzenie Oddziału Opieki Paliatywnej w SP ZOZ w Lesku wraz z programem działań zmierzających do wydłużenia okresu życia ludności w Bieszczadach
SP ZOZ w Lesku
Fundusze Norweskie PL07
Studium wykonalności, wniosek o doifnansowanie, załączniki
Program wczesnego wykrywania nowotworów trzonu macicy, układu moczowego, jelita grubego oraz zapobiegania nowotworom szyjki macicy dla mieszkańców Powiatu Mieleckiego
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
Fundusze Norweskie PL07
Studium wykonalności, wniosek o doifnansowanie, załączniki
Technologia użycia "Wody Ecofair" do zwalczania bakterii i grzybów
ECOFAIR Wawrzyniec Pladys
Innotech In-tech
wniosek o dofinansowanie, załączniki
1490951,00
Wdrożenie systemu B2B w ZINEL HOLDING, umożliwiającego elektroniczną wymianę dokumentów, informacji oraz świadczenie usług on-line
ZINEL HOLDING SA
POIG działanie 8.2
wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
446855,00
Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie
infrastruktury rekreacyjnej
Gmina Olkusz
MRPO działanie 3.1 C
wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności, załączniki
199966,52
Podniesienie konkurencyjności Wytwórni Lodów VITO poprzez zakup innowacyjnych maszyn, urządzeń i know how do rozpoczęcia
produkcji lodów naturalnych
Wytwórnia Lodów VITO Witold Kędzior
MRPO działanie 2.1 A
wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
397496,25
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Influence sp. z o.o. na rynku międzynarodowym poprzez promocję marki „L•Alix Collections" za granicą
"INFLUENCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RPO WM działanie 1.7
wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
119252,33
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa TiA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej technologii
TIA Sp. z o.o.
POIG działanie 4.3 - Kredyt technologiczny
wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
1260000,00
Wdrożenie nowej technologii w PPHU Robert Rydełkiewicz oraz uruchomienie produkcji EKO-PALET
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Robert Rydełkiewicz
POIG działanie 4.3 - Kredyt technologiczny
wniosek o dofinansowanie, biznesplan, załączniki
3570996,00