KULTURA, EDUKACJA, SZKOLENIA

Projekty mające na celu podnoszenie kompetencji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych (festiwali, warsztatów, koncertów, konferencji, itp.), oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację m.in. szkoleń, studiów podyplomowych, konferencji i seminariów naukowych zajmują ważne miejsce w strategii rozwoju naszego kraju. Dedykowany jest im Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
Alternatywą będą również programy operacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje z gmin, czy też od niektórych organizacji pozarządowych (np. Fundacja Kronenberga, Fundacja Schumanna).

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.power.gov.pl, www.mkidn.gov.pl