Jest kilka powodów, dla których warto rozpocząć współpracę właśnie z ProPerspective:

  • dokonujemy rzetelnej analizy szans powodzenia projektu
  • nie podejmujemy się każdego zlecenia – jeżeli naszym zdaniem projekt nie ma szans na dotację, szczerze o tym informujemy Klienta
  • nie jest dla nas ważna ilość a jakość współpracy i wynik finalny
  • naszą pracę cechuje wysoka skuteczność (choć sama marka ProPerspective jest młoda, portfolio projektów naszych konsultantów jest bardzo bogate – wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną choć w nielicznych przypadkach z uwagi na małą alokację środków przeznaczonych na konkurs nie zakończyło się to otrzymaniem dotacji)

Opracowane przez nasz zespół projekty zajmują wysokie pozycje w rankingach, m.in.:

  • 1. miejsce na 322 wnioski złożone w ramach II naboru wniosków w konkursie zorganizowanym w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”,
  • 37. miejsce na 584 wniosków w ramach Programu PL07 - Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
  • 7. miejsce na 211 wniosków w ramach działania 1.1.A2 Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki) w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego.

Nasi specjaliści posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z prestiżowymi klientami (Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, OPC Sp. z o.o. Sp.k., Powiat Wadowicki, Gmina Tarnów, Miasto Rzeszów, Gmina Nowe Miasto i szereg innych).
Naszą działalność traktujemy jako misję – wierzymy, że każda pozyskana dotacja przyczynia się do poprawy jakości życia w Polsce.