PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, EKSPORT, START-UPY

Rozwój przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i organizacyjnych, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), umiędzynarodowienie przedsiębiorstw poprzez eksport towarów, udział w targach i misjach gospodarczych, tworzenie nowych przedsiębiorstw to przykładowe rodzaje działań wspieranych przez Regionalne Programy Operacyjne. Każde województwo ma program operacyjny dedykowany wyłącznie jemu – to właśnie w nim opisane są priorytety, których osiągnięcie umożliwi pozyskanie dotacji. Instytucjami zarządzającymi RPO są urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. W regionach leżących po wschodniej części Polski, dotacje będzie można pozyskać również z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl , www.polskawschodnia.gov.plAktualnie lub w niedalekiej przyszłości ogłoszone zostaną konkursy:
30-09-2017- Eksport, targi
27-06-2015- DOTACJE NA START - Szkolenie
25-05-2015- ZUS DAJE DOTACJE NA PREWENCJĘ WYPADKOWĄ
12-05-2015- Szkolenie otwarte - dotacje na otwarcie własnej firmy
08-05-2015- Szkolenie - Własna firma i Fundusze Europejskie
02-04-2015- Go Global – dotacje na eksport innowacyjnych produktów polskich przedsiębiorstw
19-03-2015- Szkolenie na temat możliwości sfinansowania ich celów rozwojowych w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich
16-03-2015- Ostatnia szansa na pozyskanie dotacji z działania 2.1. A w Małopolsce