STRATEGIE ROZWOJU, STRATEGIE CSR

ProPerspective w swej ofercie posiada również usługi z zakresu opracowywania Strategii Rozwoju Gmin, Powiatów, Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i innych.


Kalkulacja powyższych usług jest każdorazowo przeprowadzana indywidualnie.