INNOWACJE, B+R

W obecnej perspektywie finansowej, a więc na lata 2014 – 2020, wszelkie innowacje, badania, prace rozwojowe będą promowane na szeroką skalę i to właśnie one będą miały wiele możliwości pozyskania dotacji.

Głównym celem większości Programów Operacyjnych UE będzie prowadzenie badań nad nowymi produktami, wynalazkami, technologiami, komercjalizacja wyników badań, wdrożenie wynalazków do gospodarki oraz promocja nawiązywania owocnej współpracy pomiędzy światem biznesu i światem nauki. Dzięki temu poziom innowacyjności polskiej gospodarki ulegnie znacznemu podniesieniu. Szukając dotacji na powyższe cele warto zaznajomić się z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR), Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO) oraz Programem Operacyjnym Polska Wschodnia. Alternatywą dla funduszy europejskich będą dotacje krajowe rozdysponowywane w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przydatne linki: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.poir.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.ncbir.plAktualnie lub w niedalekiej przyszłości ogłoszone zostaną konkursy:
11-12-2017- CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ? - NAWIĄŻ WSPÓŁPRACĘ Z IOB - DOTACJE NA PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MSP
05-12-2017- BONY NA INNOWACJE - wciąż można pozyskać dotację!!
04-12-2017- Wciąź trwa nabór - BADANIA NA RYNEK - dotacje na komercjalizację wyników prac B+R
30-10-2017- Badania na rynek - wdrożenie prac B+R do gospodarki
01-10-2017- Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
01-12-2015- Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock
02-10-2015- Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
01-10-2015- Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
01-09-2015- Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
02-07-2015- Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek