ROZLICZANIE DOTACJI

ProPerspective w swej ofercie posiada również rozliczenie projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Usługa obejmuje wypełnienie wniosku o płatność (zaliczkową, pośrednią, końcową), wniosku sprawozdawczego, pomoc w kompletacji załączników, w tym: opis faktur bądź równoważnych dokumentów księgowych, opracowanie wzorów niezbędnych narzędzi, jak np. protokół zdawczo-odbiorczy, raport z wykonania usługi/projektu.

Cena naszej usługi zależy od zakresu projektu (pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym).

Cena jest podawana za jeden wniosek i powinna mieścić się w przedziale 1800 – 3000 złotych netto.

Przy wyborze opcji łączonej – rozliczania z zarządzaniem, cena kalkulowana jest indywidualnie i w zależności od preferencji klienta może być podana w ujęciu miesięcznym lub za 1 wniosek o płatność.